45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nigeria (25/5/1976-25/5/2021)
#IG-20270

Chính trị - Ngoại giao

45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nigeria (25/5/1976-25/5/2021)

Hà Nội (TTXVN 25/5) 45 năm qua (25/5/1976-25/5/2021), quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nigeria có bước phát triển. Hai nước luôn khẳng định mối quan hệ truyền thống và phát huy tiềm năng hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.
Xuất bản:Thứ ba, 25/05/2021 07:22 (GMT+7)