40 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 7h, ngày 12/10/2020)