4 tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
#IG-10205

Kinh tế - Hội nhập

4 tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội (TTXVN 12/5) Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) tại Việt Nam.
Xuất bản:Thứ bảy, 12/05/2018 09:08 (GMT+7)