4 tháng năm 2021: Mỗi ngày có 18 người chết vì tai nạn giao thông