4 tháng/2020: Tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí