4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021: 58 người chết vì tai nạn giao thông