Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020

4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020

Hà Nội (TTXVN 24/3) Công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2020.

 • Ngày:
  27/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ