4 di tích quốc gia đặc biệt tại Bắc Ninh
#IG-105296

Văn hóa - Xã hội

4 di tích quốc gia đặc biệt tại Bắc Ninh

Hà Nội (TTXVN 5/10) Bắc Ninh hiện có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp, Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Dâu, Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Lý và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Phật Tích.
Xuất bản:Thứ tư, 05/10/2022 05:47 (GMT+7)