Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

342 Covid-19 patients given all-clear

342 Covid-19 patients given all-clear

342 Covid-19 patients have been given all-clear as of 6pm of July 6, 2020.

 • Ngày:
  07/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ