32 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới (đến 7h, ngày 4/10/2020)