Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

32 cas contaminés au COVID-19 au Vietnam

32 cas contaminés au COVID-19 au Vietnam

Jusqu’à 12h00 du 10 mars, le Vietnam recense 32 cas contaminés au COVID-19.

 • Ngày:
  10/03/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Santé-Communauté
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags:
covid-19