Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

3 trụ cột Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng

3 trụ cột Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng

Hà Nội (TTXVN 26/3) Chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) hiện được đánh giá là cơ chế hợp tác có hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng Mekong.

 • Ngày:
  26/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ