3 trụ cột Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng
#IG-09940

Chính trị - Ngoại giao

3 trụ cột Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng

Hà Nội (TTXVN 26/3) Chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) hiện được đánh giá là cơ chế hợp tác có hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng Mekong.
Xuất bản:Thứ hai, 26/03/2018 20:07 (GMT+7)