Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

3 trụ cột chính xây dựng Cộng đồng ASEAN

3 trụ cột chính xây dựng Cộng đồng ASEAN

Hà Nội (TTXVN 7/8)Sự kiện Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột chính được thành lập từ ngày 31/12/2015 là bước đột phá đánh dấu sự trưởng thành của ASEAN, đồng thời giúp nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.

 • Ngày:
  07/08/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ