212 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc dịch bệnh COVID-19 (tính đến 10h15 ngày 5/5/2020 (giờ Việt Nam))