211 quốc gia, vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19 (đến 9h50 ngày 16/4/2020)