211 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19 (đến 7h15 ngày 21/4/2020)