21 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 7/5/2020)