Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

207 patients given all-clear from COVID-19 in Vietnam

207 patients given all-clear from COVID-19 in Vietnam

As of 12:30 on April 20, 207 COVID-19 patients in Vietnam have been given all-clear.

 • Ngày:
  20/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ