2021 - Năm “nghiệt ngã” của ngành du lịch toàn cầu