Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

20% khí nhà kính được kiểm soát qua sáng kiến định giá carbon

20% khí nhà kính được kiểm soát qua sáng kiến định giá carbon

Hà Nội (TTXVN 18/12) Hiện có khoảng 20% lượng khí nhà kính toàn cầu được kiểm soát nhờ các sáng kiến định giá khí thải carbon

 • Ngày:
  18/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ