2 tháng năm 2023: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 36,6 lần