2 tháng năm 2021: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 6,17 tỷ USD