Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Hà Nội (TTXVN 28/1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.

 • Ngày:
  28/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ