#IG-20369

Y tế - Cộng đồng

183.923 người đang được cách ly do COVID-19 tại Việt Nam (tính đến 6h ngày 7/6/2021)

Hà Nội (TTXVN 7/6) Tính đến 6h ngày 7/6/2021, Việt Nam có 183.923 người được cách ly theo dõi sức khỏe, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện 2.895 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 32.406 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 148.622 người.
Xuất bản:Thứ hai, 07/06/2021 06:42 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19