16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
#IG-42008

Giáo dục - Khoa Học

16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Hà Nội (TTXVN 30/10) Để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường học tập khi đủ điều kiện và bảo đảm an toàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, liên sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.
Xuất bản:Thứ bảy, 30/10/2021 14:46 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19