15 tỉnh, thành phố và 1 bệnh viện có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng