15 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 25/7 đến 6h ngày 9/8/2020)