15 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19  (từ ngày 25/7 đến 6h ngày 15/8/2020)