15 năm phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2020)
#IG-104460

Kinh tế - Hội nhập

15 năm phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (2005-2020)

Hà Nội (TTXVN 10/7) Sau 15 năm thực hiện, các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết 53-NQ/TW và Kết luận 27-KL/TW của Bộ Chính trị đã được các Bộ, ngành và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tích cực triển khai thực hiện, góp phần đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của vùng và cả nước. Theo đó, vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục là cực tăng trưởng với quy mô GRDP đến năm 2020 gấp 2,6 lần 2010, chiếm tỷ trọng cao nhất trong GDP cả nước, vượt mục tiêu đặt ra.
Xuất bản:Chủ nhật, 10/07/2022 05:56 (GMT+7)