1.270 điểm 10 và 3.128 điểm liệt tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019