Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

12 sản phẩm trong danh mục sản phẩm quốc gia

12 sản phẩm trong danh mục sản phẩm quốc gia

Hà Nội (TTXVN 9/6) Tính đến nay, đã có 12 sản phẩm trong Danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt.

 • Ngày:
  09/06/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ