111 người chết do mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên