11 tháng năm 2020: Hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông