10 tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 (từ ngày 27/1 đến 6h ngày 5/2/2021)