10 tháng năm 2022: Bình quân 17 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày