10 tháng năm 2021: Tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí