10 tháng năm 2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 1,1%