10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2021 (do TTXVN bình chọn)
#IG-42575

Nhân vật - Sự kiện

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2021 (do TTXVN bình chọn)

Hà Nội (TTXVN 26/12) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19, Thực hiện thành công chiến lược vaccine, Ban hành 5 văn bản quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… là những sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2021 do TTXVN bình chọn.
Xuất bản:Chủ nhật, 26/12/2021 06:12 (GMT+7)