Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2019 do TTXVN bình chọn

10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2019 do TTXVN bình chọn

Hà Nội (TTXVN 25/12) Tăng trưởng GDP thuộc nhóm hàng đầu khu vực; lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; ra mắt Cổng Dịch vụ công quốc gia… nằm trong 10 sự kiện Việt Nam nổi bật năm 2019 do TTXVN bình chọn

 • Ngày:
  25/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Nhân vật - Sự kiện
 • [Download]
 • Trang chủ