10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2017
#IG-09412

Kinh tế - Hội nhập

10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2017

Hà Nội (TTXVN 28/12) Kinh tế Việt Nam đã khép lại năm 2017 với nhiều sự kiện nổi bật như: Vượt khó khăn hoàn thành tất cả 13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội; APEC 2017: Thúc đẩy hợp tác khu vực, nâng cao vị thế Việt Nam; Ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW và 98-NQ/CP xác định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân...
Xuất bản:Thứ năm, 28/12/2017 17:08 (GMT+7)