10 nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất thế giới