Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

10 mặt hàng chiếm 71,73% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước

10 mặt hàng chiếm 71,73% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước

Hà Nội (TTXVN 1/10) Tính chung 9 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 110,479 tỷ USD, chiếm khoảng 71,73% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước.

 • Ngày:
  01/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ