10 giải pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí
#IG-14809

Văn hóa - Xã hội

10 giải pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí

Hà Nội (TTXVN 23/12) Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã thống nhất 10 giải pháp cấp bách và lâu dài để kiểm soát, cải thiện môi trường trong thời gian tới.
Xuất bản:Thứ hai, 23/12/2019 08:38 (GMT+7)