1 tỷ học sinh, sinh viên chưa thể đi học vì COVID-19