Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

达到越南卫生部新冠肺炎疫情 检测标准的中心与医院的名录

达到越南卫生部新冠肺炎疫情 检测标准的中心与医院的名录

目前,越南有多个医院和中心、研究院达到越南卫生部新冠肺炎疫情检测标准,有利于疫情检测工作。

 • Ngày:
  24/03/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  文化社会
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: