Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

越南消费价格指数环比增长0.59%

越南消费价格指数环比增长0.59%

越南消费价格指数环比增长0.59%

 • Ngày:
  29/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  经济与融入
 • [Download]
 • Trang chủ