Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

全国CPI环比下降0.01%

全国CPI环比下降0.01%

2020年11月,全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.01%。在11种主要商品和服务中,3种商品价格下降,7种商品价格上涨,1种商品价格保持稳定。

 • Ngày:
  01/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  经济与融入
 • [Download]
 • Trang chủ