Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tổng quan nền kinh tế thành viên Đài Loan (Trung Quốc)

Tổng quan nền kinh tế thành viên Đài Loan (Trung Quốc)

Hà Nội (TTXVN 3/6) Là một trong những nền kinh tế thành viên APEC, Đài Loan (Trung Quốc) có mức thu nhập bình quân đầu người khá cao, đạt 47.800 USD năm 2016.

 • Ngày:
  03/06/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ