Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHU KINH TẾ


Các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư
...

Hà Nội (TTXVN 19/6) 5 tháng đầu năm 2017, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước đã thu hút được gần 6,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và hơn 108.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp hơn 50% kim ngạch xuất khẩu cả nước
...

Hà Nội (TTXVN 20/9) Doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đóng góp gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2016, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2015.

9 khu kinh tế cửa khẩu được đầu tư từ ngân sách
...

Hà Nội (TTXVN 14/12) Vốn đầu tư cho 9 khu kinh tế (KKT) cửa khẩu tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch hằng năm và 5 năm 2016-2020 cho các KKT cửa khẩu.

8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm được Nhà nước đầu tư
...

Hà Nội (TTXVN 16/11) Vốn đầu tư cho 8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch hằng năm và 5 năm (2016-2020) cho các khu kinh tế ven biển.